مدیر حسابداری: خانم آیلار آتش خو

خانم آیلار آتش خو متولد سال 1367 فارغ التحصیل رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی.

ایشان از سال 1395 فعالیت خود را در شرکت به عنوان حسابدار آغاز کرده و در حال حاضر مدیر حسابداری شرکت می باشند.

Mrs. Aylar Atashkhoo was born in 1989, and was graduated in Accounting from Islamic Azad University. She has started her activities since 2016 as accountants and now she is the accounting manager of the company.

تصویر فرد: 

لینک های مرتبط