مدیر فنی : آقای مهندس اسماعیلی

آقای پوریا اسماعیلی متولد سال 1365 فارغ التحصیل رشته عمران دانشگاه ازاد اسلامی پرند.

ایشان از سال 1389 فعالیت خود را در کارگاه های شرکت به عنوان سرپرست آغاز کرده و در حال حاضر مدیر فنی شرکت می باشند.

Mr. Pouria Esmaili was born in 1986 and was graduated in Civil Engineering from Islamic Azad University of Parand. He has started his activities since 2010 as head of the workshops and now he is the technical director of the company.

تصویر فرد: 

لینک های مرتبط